Konta bankowe

  • Wpisy sądowe, koszty, grzywny, opłaty

  • NBP Oddział
    19 1010 1212 3054 4022 3100 0000
  • Poręczenia majątkowe, depozyty, czynsze, kaucje, wadia

SWIFT: GOSKPLPW

 


PLN   46 1130 1017 0021 1000 7090 0004
USD   19 1130 1017 0021 1000 7090 0005
EUR   03 1130 1017 0021 1000 7090 0002
CHF   30 1130 1017 0021 1000 7090 0001
GBP   73 1130 1017 0021 1000 7090 0003

  • Zaliczki sądowe: na biegłego, na kuratora
Bank BGK Oddział w Katowicach:

55 1130 1091 0003 9096 9620 0003

 

  • Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
12 1130 1091 0003 9096 9620 0001

 

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Pałys
Dokument z dnia:
2013-07-03
Publikacja w dniu:
2013-07-03
Opis zmiany:
b/d